Boot selector Amiga 500

Boot selector to urządzenie które zamienia sygnały SEL0 z SEL1. Dzięki temu rozwiązaniu możemy używać zewnętrznej stacji jako wewnętrznej i na odwrót. Zmiana DF0/DF1 odbywa się za pomocą przełącznika, który powoduje że stacja wewnętrzna staje się DF1 a zewnętrzna DF0. Rozwiązanie idealne dla użytkowników którzy chcą np. używać stacji Gotek jako zewnętrznej.